Hansjö Jägaren JAKTÅRET 2017/2018

Skyddsjakt på kronhjort kalv!

Kronhjortarna vållar stora problem inom det avlysta området (ridskolan,  våmhusvägen, grönklittsvägen, backängsvägen. Styrelsen har beslutat att utnyttja återstående 4 hjortkalvar i ett ”skyddsjaktuppdrag”. Jakten utanför skyddsjaktområdet fortsätter som vanligt. Calle Hammarbäck ges uppdraget att...

Kronviltjakt 2017-2018

Den 16 augusti startar jakten på kronvilt. Licensen för Hansjö VVO, Bäcka JL (Lovén)samt Bäcka JL(Älvdalens Utbildningscentrum) omfattar 15 djur. (3 hjortar, 5 hondjur, 7 kalvar) Av kronhjort får fällas 2 kapitala (utan tagg...

Hansjö Jägaren nr 45

Här kommer bestämmelser för jaktåret 2017-2018. Hansjojagaren45. Du skall ha den i brevlådan före midsommar. Trevlig Midsommar Styrelsen

Integritetsinställningscenter

Necessary

Advertising

Analytics

Other