Månadsarkiv: mars 2007

”Orsajägarna”

Annonsen kommer att införas i Moratidning och Masen. Bakgrunden är det initiativ som Orsa Jaktvårdskrets har tagit till en diskussion med alla jägare oavsett vilken jaktorganisation som du är organiserad i eller om du...

”Rävklapp”

Vi samlas kl 0730 vid Jordägargaraget i Orsa. Rovviltkortet á 50 kr finns att köpa på plats.Vi eventuella frågor kontakta Räv Per Andersson 073/0693478