Författare: Hans Ruste

Kronhjortsjakten 2023-2024

Hind och hjortkalv skjuten den 9/9. Av nu skjutbara djur återstår 3 hondjur och 6 kalvar. Licensen för Hansjö VVO omfattar 14 djur. (3 hjortar, 4 hondjur, 7 kalvar) Av kronhjort får fällas 1...

Resultat björnspillningsinventering 2022.

Björnstammens storlek och därmed predationstrycket på älgstammen har varit en het diskussion med Länsstyrelsen i Dalarna under flera år. Jägarna har varnat för att inte i tid ta höjd för en ökning av björnstammen....

Kallelse till ordinarie jaktstämma i Hansjö VVO

Härmed kallas du till jaktstämma Söndag 7 maj 2023 kl 1300. Hansjö bygdegård. Ärenden enl. stadgar. Skottlistor (underlag för avskjutningsstatistik) inlämnas direkt efter avslutad säsong dock senast vid årsstämman 2023. OAVSETT RESULTAT SKALL avskjutningsrapport...

Kronhjortsjakt 2022/2023

En kronkalv hondjur skjuten den 30 januari. Återstår 2 hjortar med max 3 taggar på skjutsidan, 2 hindar och 3 kalvar. Sista jaktdagen efter hjortar är i morgon den 31 januari. Hind och kalv...