Kategori: Kronhjortsjakt

Kronhjortsjakten 2023-2024

Hind och hjortkalv skjuten den 9/9. Av nu skjutbara djur återstår 3 hondjur och 6 kalvar. Licensen för Hansjö VVO omfattar 14 djur. (3 hjortar, 4 hondjur, 7 kalvar) Av kronhjort får fällas 1...

Kronhjortsjakt 2022/2023

En kronkalv hondjur skjuten den 30 januari. Återstår 2 hjortar med max 3 taggar på skjutsidan, 2 hindar och 3 kalvar. Sista jaktdagen efter hjortar är i morgon den 31 januari. Hind och kalv...