Begäran från Orsa kommun om att få starta ett frikommunsförsök i rovdjursfrågan

Du gillar kanske också...

1 svar

 1. askogevall skriver:

  Suveränt skrivet.

  Har bara en liten förstärkning till stycket:
  – Kon­ven­tio­nen för Bio­lo­gisk mång­fald Arti­kel 8, som ska­par utrymme för undan­tags­reg­ler när det gäl­ler fäbodbruket.

  Artikel 8j är en egen paragraf som specifikt kräver att fäbodbruk och rennäring skall skyddas.

  Vargen har ingen egen paragraf utan går under ’hotad art’, dvs kravet på att skydda fäbodbruk och rennäring äger egentligen större skyddsberättigande enligt konventionen.

  Det är svenska och EU-tjänstemän som tagit sig friheten att rödlista varg men strunta i ett flertal mera hotade arter i flora och fauna i fäbodbetesmiljöerna.

  Sen har man även struntat i alla krav på helhetssyn och hänsynsparagrafer som är villkor för rehabiliteringsprojekt för hotade arter. Finns i alla konventioner och direktiv ovan! Och i de svenska Miljömålen!