Hansjö Jägaren JAKTÅRET 2023/2024

Kronhjortsjakt 2023/2024

Jakten är avslutad och senast skjutna djuren blev kalven (hondjur) 27/12 och hinden den 29/12. Jakten avslutades 31 januari. Totalt sköts 3 hjortar varav en kapital, 4 hondjur och 6 kalvar (3 av vardera...

Kronhjortsjakt 2023-2024

Skjutförbud på Hjortar (vuxna handjur).   Kapital hjort skjuten idag 25/12.  Hjortkalv (handjur) skjuten idag 25/12 Återstår 1 hondjur och 2 kalvar. God fortsättning.

Kronhjortsjakten 2023-2024

Hjort tre på skjutsidan (udda 8) 21/12.Hjortkalv (hondjur) 21/12. Återstår: 1 Hjort valfri storlek, 1 hondjur och 3 kalvar. Trevlig jakt.

Kronhjortsjakten 2023-2024

Uppdatering: Hjortkalv (hondjur) 1/11, Hind och hjortkalv skjuten den 19/11,Hjort (udda 6) 12/12 och Hind 15/12. Återstår 2 hjortar varav en kapital, 1 hondjur och 4 kalvar. Trevlig jakt.

Kronhjortsjakten 2023-2024

Hind och hjortkalv skjuten den 9/9. Av nu skjutbara djur återstår 3 hondjur och 6 kalvar. Licensen för Hansjö VVO omfattar 14 djur. (3 hjortar, 4 hondjur, 7 kalvar) Av kronhjort får fällas 1...

Resultat björnspillningsinventering 2022.

Björnstammens storlek och därmed predationstrycket på älgstammen har varit en het diskussion med Länsstyrelsen i Dalarna under flera år. Jägarna har varnat för att inte i tid ta höjd för en ökning av björnstammen....

Kallelse till ordinarie jaktstämma i Hansjö VVO

Härmed kallas du till jaktstämma Söndag 7 maj 2023 kl 1300. Hansjö bygdegård. Ärenden enl. stadgar. Skottlistor (underlag för avskjutningsstatistik) inlämnas direkt efter avslutad säsong dock senast vid årsstämman 2023. OAVSETT RESULTAT SKALL avskjutningsrapport...

Kronhjortsjakt 2022/2023

En kronkalv hondjur skjuten den 30 januari. Återstår 2 hjortar med max 3 taggar på skjutsidan, 2 hindar och 3 kalvar. Sista jaktdagen efter hjortar är i morgon den 31 januari. Hind och kalv...

Integritetsinställningscenter

Necessary

Advertising

Analytics

Other