Kategori: Orsa kartan

Rättelse Ohlséns ”gröna kartan över Orsa”

 Ohlséns Lisslebäcka Kartan där viltvådrsområdets gränser finns inritade är behäftad med ett beklagligt fel. Den västra gränsen vid Lisselbäcka har en felaktig sträckning på kartan. Åkrarna vid Lisselbäcka ingår ej i Hansjö VVO. Den...