Månadsarkiv: mars 2010

Flyginventering 2010

Inventeringen är nu klar och håller på att presenteras. Arbete med en ny älgskötselplan har just startats upp. Jaktledarna kommer att träffas den 6 april kl 1900 i Hansjö Bygdegård för diskussioner. Särskild kallelse...