Månadsarkiv: augusti 2011

Björnjakten den 21 och 22 aug

De som har för avsikt att deltaga i den av Hansjö VVO ordnade björnjakten samlas på lördag den 20 aug i Hansjö Bygdegård kl 1500. För att få deltaga måste du ha ett godkänt...

Kronhjort licensen 2011

Under tiden 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse kalv och ske som smyg- eller vaktjakt. Du har väl läst Hansjö Jägaren nr 39 sid 4 om kronhjortjakten....