Hansjö Jägaren JAKTÅRET 2020/2021

Skjutförbud på våra skjutbanor!

På grund av den stora brandrisken råder tillsvidare skjutförbud på älgbanan och trappbanan. Risken för gnistbildning är överhängande vi all form av skytte så vänta med inskjutningen av ditt vapen tills brandrisken är över....

Hansjöjägaren nr 46

Hansjöjägaren nr 46  på väg ut till alla med e-post. De som saknar E-post får vänta några dagar till! För att alla skall få en trevlig och störningsfri jakt ber vi dig särskilt studera...

Hansjöjägaren nr 46

Nu är arbetet med Hansjöjägaren nr 46 i full gång. Den kommer att vara klar som vanligt och skickas ut veckan före midsommar. För din planering beslutade stämman den 6 maj att: Söndag den...

Skyddsjakt på kronhjort kalv!

Kronhjortarna vållar stora problem inom det avlysta området (ridskolan,  våmhusvägen, grönklittsvägen, backängsvägen. Styrelsen har beslutat att utnyttja återstående 4 hjortkalvar i ett ”skyddsjaktuppdrag”. Jakten utanför skyddsjaktområdet fortsätter som vanligt. Calle Hammarbäck ges uppdraget att...