Hansjö Jägaren JAKTÅRET 2017/2018

Permobilbjörnen

Tallhed den 17 juni och 19 aug anordnar Orsajägarna tester på ”Permobilbjörnen”. Anlagstest avsett för hund som skall jaga björn. 300 kr kräver föranmälan. ”Reaktionstest” för övriga hundar. 100 kr ingen föranmälan. Kontakt Gunnar...

”VÄRNA DINA TAMDJUR”

”Så här tolkar du Jaktförordningens § 28”. Äntligen kommer foldern! Värna Dina Tamdjur! Så här tolkar du § 28. Bakgrunden till foldern: – många jägare säger sig inte våga tillämpa § 28, av rädsla...

Kronhjortsjakten 2016/2017

Hind skjuten den 4/1. Återstår 1 hondjur och 6 kalvar. Hind rapporterades påskjuten den 5/1. Efter 2 dagars eftersök visar djuren inga tecken på allvarlig skada! Djuret kommer ej att avräknas licensen. Återstår 1...

Integritetsinställningscenter

Necessary

Advertising

Analytics

Other