Månadsarkiv: oktober 2008

Kronhjort kalv

En kronhjort kalv skjuten i Tandberg den 4/10 2008 av jaktgästen Rune Johansson.

ÄLG OBS

Arbetsblankett att ha med i skogen. arbetsblankett alg-obs.pdf