Månadsarkiv: augusti 2009

Lyckad björnjakt

Björn Lindberg fälde sitt livs första björn. 178 kg. Björnen sköts strax norr masten i Hornberga.

17/8 18/8 19/8

Tre viktiga jaktmöten!!Den 17/8 träffas "Orsajägarna" i Hansjö bygdegård kl 1900 för att diskutera älgjaktens framtid och hur vi skapar ett "Vargfritt Orsa"Den 18/8 kl 1900 träffas jaktledarna och vice jaktledarna i Hansjö bygdegård...

ORSAJÄGARNA

DEN 17 AUGUSTI KL 1900 TRÄFFAS VI I HANSJÖ BYGDEGÅRDSYFTET ÄR ATT DISKUTERA "ORSAMODELLEN ÄLGJAKT" SAMT KANSKE ÄNNU VIKTIGARE VAD GÖR VI ÅT VARGARNA???????????