Månadsarkiv: december 2014

Orsa Besparingsskogs höststämma 27/11

De slutliga siffrorna var att 878 markägare med ett anmält röstetal på 439 583 kom till stämman. Stridfrågan var "Beslut om nytt reglemente för Orsa Besparingsskog".  Frågan avgjordes genom voteringen där 775 markägare.deltog trots den sena timmen...