Månadsarkiv: januari 2017

”VÄRNA DINA TAMDJUR”

”Så här tolkar du Jaktförordningens § 28”. Äntligen kommer foldern! Värna Dina Tamdjur! Så här tolkar du § 28. Bakgrunden till foldern: – många jägare säger sig inte våga tillämpa § 28, av rädsla...

Kronhjortsjakten 2016/2017

Hind skjuten den 4/1. Återstår 1 hondjur och 6 kalvar. Hind rapporterades påskjuten den 5/1. Efter 2 dagars eftersök visar djuren inga tecken på allvarlig skada! Djuret kommer ej att avräknas licensen. Återstår 1...