Månadsarkiv: juli 2018

Skjutförbud på våra skjutbanor!

På grund av den stora brandrisken råder tillsvidare skjutförbud på älgbanan och trappbanan. Risken för gnistbildning är överhängande vi all form av skytte så vänta med inskjutningen av ditt vapen tills brandrisken är över....