Månadsarkiv: april 2023

Kallelse till ordinarie jaktstämma i Hansjö VVO

Härmed kallas du till jaktstämma Söndag 7 maj 2023 kl 1300. Hansjö bygdegård. Ärenden enl. stadgar. Skottlistor (underlag för avskjutningsstatistik) inlämnas direkt efter avslutad säsong dock senast vid årsstämman 2023. OAVSETT RESULTAT SKALL avskjutningsrapport...