Månadsarkiv: september 2023

Kronhjortsjakten 2023-2024

Hind och hjortkalv skjuten den 9/9. Av nu skjutbara djur återstår 3 hondjur och 6 kalvar. Licensen för Hansjö VVO omfattar 14 djur. (3 hjortar, 4 hondjur, 7 kalvar) Av kronhjort får fällas 1...