Kategori: Okategoriserad

Kronhjortläget

En hind och en kalv skjutna den 8/10. Återstår en hind, 4 kalvar och tre hjortar (max tre taggar på skjutsidan) Trevlig jakt

Björnjakten den 21 och 22 aug

De som har för avsikt att deltaga i den av Hansjö VVO ordnade björnjakten samlas på lördag den 20 aug i Hansjö Bygdegård kl 1500. För att få deltaga måste du ha ett godkänt...

Åteljakt på björn

Information om försök med åteljakt på björn i Dalarna. Orsajägarna ordnar på onsdag den 6/7 kl 1900 information i Hansjö Bygdegård.   Alla är välkomna.

Påminnelser

Orsajägarna har möte den 28/4 kl 1900 i Hansjö Bygdegård. Uppföljning av avskjutningen i Orsa 2010 och “Rädda älgen gruppen” presenterar sitt förslag för 2011. Då är det även fritt fram att diskutera jakt...

Stormöte på Skeer tisdagen den 22/3 kl 1900

Stormöte på Skeer 2011-03-22 Som rovdjurspolitiken nu är utformad innebär den att en liten del av Sverige får bära bör­dan av hela vargstammen, vilket är orättvist och odemokratiskt. Riksdagens, regering­ens och myndigheternas beslut har...

Björnjakt den 28-29 aug

Det är ca 30 som anmält intresse för den planerade gemensamhetsjakten på björn kommande helg. Gästkort och rovviltkortet kommer att finnas för dem som så önskar. Vi samlas den 27 aug kl 1700 i...