Dagsarkiv: juni 26, 2014

Hansjöjägaren nr 42

På sidan 10 avskjutningsstatistik förväxlades avskjutningen för kronhjort mellan åren. Slutlig avskjutning 2012-2013 skall vara 1+4 samt 5+3 för 2013-2014. Tack till uppmärksam läsare. Sekr.